استاندارد_حسابداری
استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری ۴۱

افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر (مصوب ۱۳۹۸) هدف ۱. هدف این استاندارد، الزام واحد تجاری به افشای اطلاعاتی است که استفاده‌کنندگان صورتهای مالی را قادر به ارزیابی موارد زیر کند: الف.ماهیت منافع آن در واحدهای تجاری دیگر و ریسکهای مرتبط با آن منافع؛ و ب.آثار آن منافع بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی […]

استاندارد_حسابداری
استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری ۳۹

صورتهای مالی تلفیقی (مصوب ۱۳۹۸) هدف ۱. هدف این استاندارد، تعیین اصول ارائه و تهیه صورتهای مالی تلفیقی در زمانی است که واحد تجاری، یک یا چند واحد تجاری دیگر را کنترل می‌کند. دستیابی به هدف ۲. برای دستیابی به هدف بند ۱، این استاندارد: الف. واحد تجاری (واحد تجاری اصلی) که بر یک یا […]

استاندارد_حسابداری
استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری ۳۶

ابزارهای مالی: ارائه هدف ۱. هدف این استاندارد، تعیین اصول ارائه ابزار‌های مالی به عنوان بدهی یا حقوق مالکانه و تهاتر داراییهای مالی و بدهیهای مالی است. این استاندارد برای طبقه‌بندی ابزار‌های مالی از دیدگاه ناشر به داراییهای مالی، بدهیهای مالی و ابزار‌های مالکانه؛ طبقه‌بندی درآمد مالی و هزینه مالی؛ سودتقسیمی، زیانها و سودهای مربوط؛ […]

استاندارد_حسابداری
استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری شماره ۲۹

فعالیتهای ساخت املاک (لازم‌الاجرا برای کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین ۱۳۸۶ یا بعد از آن شروع می‌شود) (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) این استاندارد باید باتوجه به ” مقدمه‌ای بر استانداردهای حسابداری“ مطالعه و بکار گرفته شود. هدف ۱ .هدف این استاندارد تجویز روشهای حسابداری درآمد […]

استاندارد_حسابداری
استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری شماره ۲۷

طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ (لازم‌الاجرا برای کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین ۱۳۸۴ یا بعد از آن شروع می‌شود) این‌ استاندارد باید باتوجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری“ مطالعه‌ و بکار گرفته‌ شود. دامنه‌ کاربرد ۱ . بکارگیری‌ این‌ استاندارد در حسابداری‌ طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ الزامی‌ است‌. ۲ . کلیه‌ صندوقهایی‌ که‌ […]

استاندارد_حسابداری
استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۲۴

گزارشگری‌ مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری‌ این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“مطالعه‌ و بکار گرفته‌ شود. مقدمـه‌ ۱ .هدف‌ این‌ استاندارد، تشخیص‌ واحدهای‌ تجاری‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری‌ و تجویز گزارشگری‌ مالی‌ پاره‌ای‌ اطلاعات‌ خاص‌ درباره‌ آنها در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری‌ است‌. توضیح‌ اینکه‌ معیارهای‌ شناخت‌ و اندازه‌گیری‌ معاملات‌ و […]

استاندارد_حسابداری
استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۲۲

گزارشگری‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌ (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“ مطالعه‌ و بکار گرفته‌ شود. مقدمـه‌ ۱ .هدف‌ این‌ استاندارد تعیین‌ حداقل‌ محتوای‌ گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌ و تعیین‌ اصول‌ شناخت‌ و اندازه‌گیری‌ قابل‌ اعمال‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ کامل‌ یا فشرده‌ میان‌دوره‌ای‌ است‌. […]

استاندارد_حسابداری
استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری ۱۸

صورتهای مالی جداگانه (تجدیدنظرشده ۱۳۹۸) هدف ۱. هدف این استاندارد، تجویز الزامات حسابداری و افشا در ارتباط با سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی، مشارکتهای خاص و واحدهای تجاری وابسته، هنگام تهیه صورتهای مالی جداگانه توسط واحد تجاری است. دامنه کاربرد ۲. این استاندارد باید در مورد نحوه حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی، مشارکتهای خاص […]

استاندارد_حسابداری
استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری شماره ۲۰

سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته (تجدید نظر شده ۱۳۸۹) پیشگفتار (۱)استاندارد حسابداری شماره ۲۰ با عنوان سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته که در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۸۹ توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره ۲۰ قبلی می‌شود و الزامات آن در مورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ و بعد از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست. […]

استاندارد_حسابداری
استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری شماره ۱۹

ترکیبهای تجاری (تجدیدنظر شده ۱۳۸۴) پیشگفتار (۱)استاندارد حسابداری شماره ۱۹ با عنوان ترکیبهای تجاری که در تیرماه ۱۳۸۵ توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شمـاره ۱۹ قبلی می‌شود و الزامات آن در مورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ ۱۳۸۵/۱/۱ و بعد از آن شروع می‌شود لازم‌الاجراست. دلایل […]